Siste frist for å komme med innspill til energi- og klimapolitikken i Lier kommune er fredag 16. desember.

Lier kommune har, i samarbeid med en politisk referansegruppe, utarbeidet et forslag til energi- og klimaplan.

Kommunen inviterer nå innbyggere, næringsliv, organisasjoner og offentlige organ til å komme med innspill til høringsdokumentet.

Her kan du lese forslag til energi- og klimaplan

Har du innspill eller merknader? Da må du sende dette inn innen 16. desember. Du kan sende sende epost til: postmottak@lier.kommune.no eller sende i posten: Lier kommune, postboks 205, 3401 Lier. Merk epost og brev med "Høring energi- og klimaplan".

På forhånd takk for engasjementet!