Stipend-støtte til kulturinteressert ungdom.

I forbindelse med Haugestads 100-års jubileum i 2007 besluttet Fruene Haugestad AS i samarbeid med Lier kommune å opprette et kulturstipend.

Stipendet er p.t. på kr. 40.000 og deles ut en gang pr. år til en kandidat.

Stipendet finansieres av Fruene Haugestad as og Lier kommune.

Formålet med stipendet er å stimulere og støtte ungdom som ønsker å satse på utøvende/formidlende kultur som levevei. Ungdom som ønsker å satse på en slik levevei skal vite at de har lokalsamfunnet i ryggen.

Aktuelle kandidater er ungdom bosatt i/fra Lier i aldersgruppen 19 – 30 år.

Aktuelle kulturformer er musikk/dans/drama . Stipendet skal være målrettet mot selve utøveren eller instruktører og pedagoger som utvikler utøvere.

Stipendet skal knyttes til videreutdanning eller innkjøp av utstyr og instrumenter som vil gi ungdommen økte muligheter til å realisere sine drømmer i retning av å kunne leve av kulturformidlingen.

Kandidatene må selv sende begrunnet søknad.

Søknadsfrist er 1. september 2017 Stipendet utdeles i oktober/november 2017.

Søknaden sendes Haugestad, Pb. 17 3403 Lier eller via epost: leif@vinge.cc. Søknaden merkes ”Haugestadstipendet”

Stipendiaten kvitterer for stipendet med en liten konsert/formidling av sin kunst etter nærmere avtale.

Juryen består av ordføreren i Lier, en representant for Haugestad, kultursjefen i Lier og en fagperson fra kulturlivet.

Juryen står fritt i å velge prisvinner med utgangspunkt i ovenstående kriterier. Juryen kan også vurdere andre kandidater enn dem som selv har søkt.


I 2016 var det pianisten Håvard Ringsevjen som ble tildelt Haugestad-stipendet.