Er du blant dem som bør hente jod-tabletter i Lierbyen?

Barn, ungdom, gravide og ammende i Lier nå kan hente jod-tabletter på servicetorget i kommunen. Tablettene er anbefalt av Helsedirektoratet til disse gruppene ved radioaktivt utslipp.

 

Som en del av nasjonal beredskap, har Lier kommune bestilt jod-tabletter som kan hentes og oppbevares hjemme i tilfelle atomulykke.

- I tilfelle atomulykke på kjernekraftverk eller utslipp fra båter med atomreaktor vil vi kunne bli utsatt for radioaktivt nedfall. I dette nedfallet finnes radioaktivt jod som gir økt risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen. Vi kan beskytte oss mot dette ved å ta en jod-tablett, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring i Lier kommune (bildet).  

Helsedirektoratet anbefaler jodtablett til målgruppen som har høyest risiko for kreft ved radioaktivt nedfall: 

• Barn 0-18 år
• Gravide
• Ammende

- Risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha vært utsatt for radioaktivt jod er størst hos denne målgruppen, og det er kun disse som skal ha tablett, forklarer Bjerring. 

Kan snart kjøpes på apoteket

Jodtabletter kan etter hvert kjøpes på apoteket. Som en løsning i mellomtiden har Helsedirektoratet anbefalt at kommunene gjør tablettene tilgjengelig for sine innbyggere på andre måter. 

- Også barnehagene, skolene og helsestasjonene i Lier har fått tabletter som de deler ut til barna dersom nedfallet kommer mens barna er på skolen eller i barnehagen. Hver enkelt virksomhet har sin egen plan for hvordan de gjør dette, forteller Bjerring. 

Når skal tabeletten tas?

Jodtablettene skal tas etter råd fra det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap.

-Ved en eventuell atomulykke, vil oppmerksomheten fra nasjonalt hold være stort.  Informasjon til virksomhetene i Lier og befolkningen vil i tillegg bli gitt via beredskapsteamet i kommunen, sier Bjerring.

For å ha effekt skal jodtabletten kan tas inntil 48 timer før og senest fire timer etter vi blir utsatt for radioaktivt nedfall.

Da blir skjoldbruskkjertelen (kjertel på halsen som produserer stoffskiftehormon) mettet med normalt jod, og det radioaktive jodet blir ikke tatt opp. Barn i alderen 0-2 år er aller mest utsatt. På seksukerskontrollen vil foreldrene derfor få tablett utdelt til sitt barn.

- De som ikke har fått tablett bes oppsøke helsestasjonen for å få informasjon samt tablett. Gravide og ammende får også tabletter på helsestasjonen. Barna som er 0-6 uker må få jod av helsepersonell i tilfelle radioaktivt nedfall. Disse må oppsøke helsestasjon hvis ulykken skjer i normal åpningstid.

På andre dager/tider av døgnet har Nøstehagen bo- og omsorgssenter ansvaret.

Servicetorget i Lier rådhus holder åpent mandag 08.00 - 15.45 og tirsdag - fredag 08.00 - 15.00.

LES HELE INFORMASJONSBREVET HER