Kjenner du noen som burde hedres med Lier kommunes Kulturpris i 2017?

Kulturprisen skal gå til en person, organisasjon eller stiftelse som har gjort seg særlig fortjent ved aktiv og engasjert deltakelse innenfor kulturlivet i bygda. Alle kan nominere kandidater til Kulturprisen. Er det noen som betyr ekstra mye for kulturlivet i ditt nærmiljø?

Send inn ditt forslag til kandidat for Kulturprisen 2017 innen 1. september.
Kulturprisen tildeles på Kulturkvelden i desember og er på 10.000 kr.
På grunnlag av innsendte kandidater, vil Skole, barnehage og kulturutvalget velge ut Kulturprisvinneren. Politikerne kan også fremme kandidater.

Forslag fremmes fortrinnsvis på epost til: nina.guzman.toft@lier.kommune.no
Eller pr post: Lier kommune, Kulturkontoret v/ Nina Guzman Toft, postboks 205, 3401 Lier

Skjema for fremming av forslag