Kulturskolen har fortsatt ledige plasser ved flere tilbud i skoleåret 2015/2016.

Etter hovedopptaket, er det ledige plasser på gitar/bassgitar  (fra 9 år), musikklek-gruppen Dirridam, barnekor,
aerobic, jazzdans, klassisk ballet og hip hop, teater, animasjon og tegne/male tirsdagsgruppe, samt keramikk mandagsgruppe.

Ledige plasser tildeles fortløpende.

Stipend/friplasser: For familier med lav inntekt er det mulig å få dekket elevavgiftene.

Her finner du mer informasjon om tilbudet og søknadsskjema til kulturskolen.  

Oppstart av kulturskoleåret

  • 20. august: Tegne/malegrupper, keramikkgrupper og for "Det magiske koret".
  • 24.august: Musikklek-gruppen Dirridam, alle danseklasser og teatergrupper
  • 26. august: Individuell undervisning/spilletimer går i gang. I løpet av første skoleuke vil alle elever bli kontaktet for timeavtale. Gjelder også korpsmedlemmer som skal få opplæringen sin av kulturskolelærere

Nye tilbud

  • Animasjon
  • Aerobic for voksne

Har du spørsmål, ta kontakt med kulturskolen på 32 22 01 91 eller 32 22 01 90,
eller kulturskolen@lier.kommune.no