Sakene til de politiske møtene i uke 34 er nå klare.

Sakspapirene til de politiske utvalgene i august er nå klare og tilgjenglig i vår innsynsløsning: (http://einnsyn.lier.kommune.no/eInnsyn/dmb/AllDmb)

  • Planutvalget - 23. august på Haugestad
  • Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget - 23. august på Glitra
  • Miljøutvalget - 24. august på Haugestad
  • Formannskapet - 25. august på Glitra
  • Møtet i helse-, sosial- og omsorgsutvalget 24. august er avlyst.

Alle møtene starter klokken 18.00 og er åpne for publikum. 

Det er anledning for publikum til å stille spørsmål i forkant av møtet.

Velkommen!