På våre nettsider finner du saksdokumenter til de politiske møtene i Lier kommune neste uke.

Alle politiske møter er åpne for publikum, og publikum har anledning til å stille spørsmål i forkant.

Sakslistene finner du i våre innsynsløsning.

Planutvalget og miljøutvalget har møter 17. februar.

Tjenesteutvalget har møte 18. februar.

Formannskapet har møte 19. februar. I etterkant av møtet trer formannskapet inn i rollen som styringsgruppe for prosjektarbeidet med kommunereformen i Lier kommune. Dokumentene til dette møtet finner du her.

Alle møtene starter klokken 18.00.