Sakspapirene til kommunestyremøtet 19.mai er nå tilgjengelige.

Kommunestyret i Lier skal blant annet behandle årsrapport og årsregnskap for 2014 og planprogram for kommunedelplan Gullaug.

Sakspapirene finner du her.

Møtet i kommunestyre i Lier er på Haugestad og starter klokken 18.