Sakspapirene til de politiske møtene i Lier kommune i mai er nå tilgjengelige.

Alle politiske møter er åpne for publikum, og publikum har anledning til å stille spørsmål i forkant.

Sakslistene finner du i vår innsynsløsning.

Planutvalget og miljøutvalget har møter 5. mai.

Tjenesteutvalget har møte 6. mai.

Formannskapet og kommuneplanutvalget har møte 7 mai.

Kommunestyret har møte 19.mai.

Alle møtene starter klokken 18.00.