Viva IKS skal spyle hovedvannledningsnettet i Sønderhellene og Torskroken i Lier mandag 11. september.

For å sikre jevn og god vannkvalitet vil Viva IKS rengjøre hovedvannledninngsnettet i området:

Søndrehellende og Torskroken i Lier, mandag 11. september.
Vannet vil være stengt fra klokken 09.00 til klokken 14.00.

Viva IKS anbefaler at du:

  • Stenger innvendig stoppekranen før spylingen starter
  • Tapp opp vann til eget forbruk
  • La vannet renne til det er klart når det er tilbake