Mandag 18.mai starter Viken Skog opp hogst av tømmer i Gullaugkleiva. Arbeidene vil vare i omlag tre uker.

Tømmerbiler vil kjøre mellom parkeringsplassen og gamle Gullaug stasjon.

Det vil kun være tømmerbiler som vil trafikkere jernbanetraseen, hogstmaskiner og lassbærer vil være ute i hogstområdet. 

Viken Skog oppfordrer folk til å vise varsomhet, og minner om at det i anleggsarbeidet brukes maskiner som har risikosone på 60 meter.

Begrenset parkering ved Gullaugkleiva

Det vil være noen små begrensninger på parkeringsplassen ved Gullaukleiva på grunn av svingradius for tømmerbiler, og publikum oppfordres til ikke å parkere nær eller foran bommen.

Viken Skog vil så langt det er mulig transportere tømmer på kveld, natt og tidlig morgen for å redusere belastningen på traseen i  tiden hvor den er mest i bruk.

Viken Skog vil henge opp informasjonsplakater slik at publikum blir informert.