Det har oppstått en større vannlekkasje i Nøsteveien i forbindelse med bytting av brannventiler. Viva anbefaler å koke vann som skal drikkes.

Viva iks melder at i forbindelse med det planlagte arbeidet med bytting av brannventiler i Årkvislaveien i Lier har det oppstått en større vannlekkasje i Nøsteveien i Lier. Området som er berørt er fra St Hallvard til Nøsteveien, samt Kjelstadveien.

Vivas mannskap har jobbet i hele natt med å tette lekkasjen.

Husstander i området kan oppleve misfarget/brunt vann. Viva anbefaler dere som opplever dette å la vannet renne til det er klart. I tillegg anbefaler Viva at man  koker vann som skal drikkes inntil vannet i springen er klart igjen. Viva jobber med å forbedre vannkvaliteten.

Berørte husstander skal ha mottatt telefonvarsling.