Vi trenger nye meddommere til domstolene, og er på jakt etter deg som har lyst til å gjøre en viktig innsats for samfunnet. Frist for å søke er 11. april.

Meddommere (tingretten) og lagrettemedlemmer (lagmannsretten) spiller viktige roller i rettssystemet og stiller på lik linje med fagdommerne. Som meddommer eller lagrettemedlem skal du vurdere både skyldforhold og ev. straff, og din stemme teller like mye som en fagdommers stemme.

Som meddommer eller lagrettemedlem må du regne med å bli innkalt min. to ganger i året. De fleste rettssaker varer mellom én og tre dager, men enkelte saker kan vare noe lenger.

Les mer om og søk om å bli meddommer

Trenger over 150 personer

Lier kommune trenger 110 personer til tingretten, halvparten kvinner og halvparten menn.

Det trengs også 18 personer til lagmannsretten, 10 til jordskifteretten og 10 skjønnsmenn.

Samfunnsplikt

Vervet er en samfunnsplikt og du vil normalt få fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, kan du få erstatning for legitimert tap.

Søknadsfrist er 11. april.