Interkommunale selskaper

Interkommunale selskaper

  • En selskapsform der kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskaper (IKS) kan gå sammen om å danne IKS etter lov om interkommunale selskaper
  • Det må være minst to deltakere
  • Representantskapet er selskapets øverste myndighet og operativt organ
  • Hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for en viss prosent, eller en brøkdel av selskapets samlede forpliktelser (dette skiller IKS fra AS)
  • IKS-ene er selvstendige rettssubjekter 

https://lovdata.no/lov/1999-01-29-6/

Interkommunale selskaper: 

Sist oppdatert: 10. oktober 2017