Kommunale foretak

Kommunale foretak

  • En mulighet for organisering av kommunens forretningspregede virksomhet uten å etablere selskaper
  • En balanse mellom kommunal styring og kontroll på den ene siden og frihet for foretaksledelsen på den andre siden
  • Kommunestyret er et KFs øverste organ
  • En del av kommunens forvaltningsapparat
  • Ikke et eget rettssubjekt

https://lovdata.no/lov/1992-09-25-107/§62

Kommunale foretak:

  • Lier Eiendomsselskap KF 
Sist oppdatert: 10. oktober 2017