Oversikt over kommunens eierposter

Lier kommune har eierskap og eierinteresser i 27 ulike selskaper. Disse er fordelt på forskjellige selskapsformer som aksjeselskap (AS), interkommunale selskap (IKS), kommunale foretak (KF), §27-samarbeid og øvrige selskapsformer samt indirekte eierskap i en rekke selskaper.

Oversikten over Lier kommunes eierposter er ment for å gi innsikt i, samt informasjon og kunnskap om, den enkelte virksomhet og selskap.

Oversikt over selskapene:

Heleide AS:

Deleide AS:

Interkommunale selskaper:

Paragraf 27-samarbeid:

Kommunale foretak:

  • Lier Eiendomsselskap KF

Øvrige selskaper:

Sist oppdatert: 11. oktober 2017