Øvrige selskap

Øvrige selskapsformer

  • Samvirkeforetak (SA)
  • Stiftelser
  • Konsern
  • Kommunale pensjonskasser
  • Andelslag med begrenset ansvar (BA)

Øvrige selskaper: 

Sist oppdatert: 11. oktober 2017