Helsestasjon for ungdom

Gå til

ungilier.no

Om helsestasjon for ungdom

 • For deg mellom 13 - 26 år
 • Tilbudet er gratis
 • Vi har taushetsplikt
 • Ingen timebestilling

Vi har helsesøster, lege, fagpersoner psykisk helse - og har kontakt med andre som jobber med ungdom.

Kom gjerne innom med spørsmål om for eks:

 • Prevensjon og seksualitet
 • Kropp og helse
 • Tanker og følelser - familie og venner
 • Rus
 • Skole, utdanning og jobb.

Åpningstider

Åpent hver tirsdag (15.30-18.00) og torsdag (15.00-17.00).

Tirsdag bemannet med helsesøster, lege og psykiatrisk sykepleier.

Torsdag bemannet med helsesøster.

Besøksadresse: Fosskvartalet, 3. etasje - i lokalene til Ungdomshjelpa (Brugata 9).

Kontakt oss

Helsesøster Trine Christoffersen

Mail: trine.christoffersen@lier.kommune.no

Mob: 932 96 148

Tlf: 32 22 77 30

Følg oss på Facebook: "Helsestasjon for Ungdom Lier"

Her kan du finne informasjon om det er endringer i åpningstider i forbindelse med ferie og lignende.

Vi hjelper deg videre

Her kan du få hjelp videre:

Tannhelse

Sliter du med ruproblemer og/eller psykiske lidelser kan du ha rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten (også om du er over 18 år).Tannhelsetjenesten ønsker å delta i tverrfaglig team rundt barn og unge.

Ta gjerne kontakt med tannhelsetjenesten hvis du har spørsmål:

Kontaktperson: Ledende tannpleier

Liv Brattås, liv.brattas@bfk.no,

tlf: 31 29 28 20 / 952 926 40

Nav

Nav tilbyr oppfølging sånn at du kan komme deg i utdanning, arbeid eller annen meningsfull aktivitet. Nav kan også hjelpe med økonomisk støtte og/eller inntektssikring en periode.

Se nav sine nettsider.

Kontaktpersoner fra NAV for ungdom i Lier kommune er:

Jeanette Kristiansen, mob: 40 91 31 11, mail: jeanette.kristiansen@nav.no

Silje Nås, mob: 91 30 36 51, mail: silje.nas@nav.no

Kristin Avdal, mob: 91310786, mail: kristin.avdal@nav.no

Koordinator tjenester til ungdom: Lene Walle, tlf. 90758710, mail: lene.walle@nav.no

Samarbeidsutvalget for ungdom

Nav har opprettet et samarbeidsforum med andre virksomheter som jobber ungdom. Forumet skal fange opp ungdom som kan trenge støtte og hjelp, og koordinere tilbudet til disse.

Deltakere i samarbeidsutvalget for ungdom er:

 • Nav – ungdomskonsulent
 • PPOT (praktisk pedagogisk oppfølgingstjeneste
 • Psykisk helse
 • Helsestasjon for ungdom og Skolehelsetjenesten
 • Barneverntjenesten
 • Lege
 • DPS representert ved samhandlingsteamet
 • Politi
 • Ruskonsulent

Ungdom, pårørende, fagpersoner og andre nærstående kan ta initiativ til at en sak blir drøftet i samarbeidsutvalget.

Kontaktpersoner:

Silje Nås (Nav),
Tlf 91 30 36 51
E-post: silje.nas@nav.no

Kristin Avdal (Nav)
Tlf 91 31 07 86
E-post: kristin.avdal@nav.no

Trine Opsahl Sigvartsen (Psykisk helse)
Tlf 99 28 08 73
E-post: trine.opsahl-Sigvartsen@lier.kommune.no

Vi ønsker at ungdom skal fylle ut samtykkeerklæring hvis en sak skal drøftes i teamet med navn. Vi kan også drøfte saken anonymt i første omgang. Samtykkeskjema

Spesialisthelsetjenesten

Fastlege eller en annen lege kan hjelpe deg i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Dette kan være aktuelt hvis du har fysisk eller psykisk sykdom og/eller rusproblemer. Spesialisthelsetjenesten er eksperter på sykdom knyttet til tanker, følelser og hvordan kroppen fungerer.

Her kan du lese mer om spesialisthelsetjenesten knyttet til Lier kommune.

Samhandlingsteamet

Samhandlingsteamet kan hjelpe ungdom (over 18 år) og voksne med store, sammensatte vansker knyttet til psykisk helse og rus, og som har liten tilknytning til hjelpeapparatet.

Informasjonsbrosjyre og kontaktopplysninger

Utfyllende informasjon om samhandlingsteamet

Bruk av rusmidler

Bekymret for eget eller andres bruk av rusmidler?

Ruskonsulenten kan gi informasjon om forebyggende tiltak og driver også opplysende virksomhet om rus og bruk av rusmidler. Ruskonsulenten samarbeider ved behov med andre fagpersoner som lege, NAV, boveileder, helsesøster, barneverntjenesten, spesialisthelsetjenesten osv.

Du trenger ikke henvisning for å snakke med en ruskonsulent.

Det finnes to ruskonsulenter i Lier:

Espen Solnørdal tlf 920 85 585 og Trine Ekeland 902 63 744 

Nyttige linker:

 

 

Sist oppdatert: 21. juni 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Helsestasjon for ungdom

Besøksadresse:

Bruveien 9
3400 Lierbyen

Telefon: 32 22 77 30