0-26

Gå til

Om 0-26

0-26 er et tverrfaglig sammensatt lavterskeltilbud til barn, ungdom og familier i Lier. Vi er én dør inn til våre tjenester og vi kan hjelpe med alt fra en litt fastlåst situasjon til alvorlige og vanskelige utfordringer.

0-26 skal:

  • Ha oversikt over hjelpetilbud som finnes inkludert kurs og fritidsaktiviteter.
  • Sikre godt samarbeid mellom ulike fagpersoner og tjenester.
  • Hjelpe barn og unge til å finne sin vei videre i livet.
  • Ha fokus på det som gir barn og unge god livskvalitet og et godt hverdagsliv.

0-26 har kompetanse på områdene fysisk og psykisk helse, økonomi, bolig, arbeid og skole/utdanning, familie og relasjoner og meningsfull fritid.

Vi ønsker å finne gode løsninger sammen. Vi er opptatt av at barn, unge og deres familier skal få rask og riktig hjelp. Du kan møte en fagperson, et team og benytte deg av kurs og gruppetilbud.

Tilbud og tjenester

Vi har fokus på det som er viktig for barn, unge og familier. 0-26 har oversikt over tilbudene og tjenestene som finnes for barn, unge og familier, og skal også være en sentral pådriver for samarbeid, samhandling og kompetanseløft til alle som jobber med målgruppen.

0-26 er organisert i Helsetjenesten for barn og unge, og har representanter fra flere virksomheter i kommunen.

Brosjyre Ungdomshjelpa

Dette vil jeg fortelle

Informasjon tverrfaglig møte

Informert samtykke

Ung i Lier

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus

Kontakt oss

Barn, ungdom, foresatte, bekjente og fagpersoner kan kontakte 0-26 på:

Telefon/sms: 945 00 400. Åpningstid hverdager 09.00-12.00. Vi har også muligheter for dropin-samtaletilbud ved Helsestasjon for barn og ungdom. Mer informasjon om dette kommer høsten 2019.


Epost: 0-26@lier.kommune.no

 

Kontaktskjema 0-26

Sist oppdatert: 05. august 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?