Helsetips - helsefremmende levevaner

Gå til

Helsetips - helsefremmende levevaner 

Helseutfordringene i Norge og Lier kan i stor grad knyttes til egen adferd og levevaner.
Økt fysisk aktivitet, sunnere kosthold og redusert bruk av tobakk og alkohol kan forebygge 80%
av alle hjerte og karsykdommer, KOLS og diabetes, samt 1/3 av alle krefttilfeller. Fysisk aktivitet virker også positivt for psykisk helse.

WHO(World Health Organization) utaler at følgende elementer kan styrke helsen:

  • Fysisk aktivitet og bruk av kroppen
  • Regelmessig og sunn ernæring
  • Sosialt liv, nettverk og møteplasser
  • Gode søvnvaner og tilstrekkelig hvile.

Mens følgende elementer kan redusere helsen:

  • Tobakk og rusmidler

Helseveiledning - kontaktinformasjon

Helseveiledning ytes til liunger i alle aldre, men av forskjellige veiledere utfra alder og behov.

Fysisk aktivitet

Kroppen er skapt for bevegelse, ved å være i 30-60 minutter i bevegelse daglig kan helseproblemer både forebygges og behandles.

Helsetips - Informasjonshefter og nettsider

Ernæring

Det du spiser og drikker påvirker helsen din. Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra både for kropp og velvære. Med riktig hverdagskost kan du også forebygge sykdom.

Helsetips - Informasjonshefter og nettsider

Sosialt liv, nettverk og møteplasser

Det er helse i sosiale relasjoner. Å pleie vennskap, sosialt nettverk og forhold kan være med på å sikre et godt liv med god helse.

Helsetips - Informasjonshefter og nettsider

Søvn

Å sove godt gjør oss godt. Søvn er kroppens kilde til ny energi, og er viktig for at immunforsvaret vårt skal fungere. Søvnvansker er blandt de vanligste helseplagene i befolkningen. En av tre voksne sliter ukentlig med søvnen

Helsetips - Informasjonshefter og nettsider

Tobakk og rusmidler

Foskning viser at tobakk og rusmidler kan redusere helsa

Helsetips - Informasjonshefter og nettsider

Psykisk helse

Psykiske plager og lidelser utgjør en økende andel av den totale sykdomsbyrden i Norge. Personer med psykiske vansker har også statistisk flere helseplager enn andre.

Helsetips - Informasjonshefter og nettsider

Folkehelsemarkeringer

Lier kommune har årlig 4 folkehelsemarkeringer og arrangementer

  • Verdens aktivitetsdag
  • Verdens røykfriedag
  • Informasjondag for seniorer
  • Verdensdagen for psykisk helse

Vaksinasjon

Hvorfor det er viktig å vaksinere!

Immunitet (motstandskraft mot smitte) er en viktig del av kroppens forsvar mot infeksjonssykdommer. Når man har gjennomgått en sykdom, gir dette ofte livslang immunitet slik at man ikke får samme sykdom flere ganger. Hensikten med vaksinasjon er å oppnå immunitet uten å måtte gjennomgå sykdommen først.

Vaksinasjon

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, det være seg fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer

Miljørettet helsevern

Sist oppdatert: 31. januar 2019
Skribent: Folkehelsekoordinator Live Brekke

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?