LiRe

Gå til

LiRe - LierRegisteret

LiRe er en systematisk kartlegging av folkehelsa i Lier kommune. Den skal bidra til å kvalitetssikre folkehelsearbeidet i kommunen.

Alle innbyggere i Lier over 18 år vil i løpet av januar/februar 2019 motta en invitasjon til å delta i LierRegisteret. Invitasjonen kommer i din digitale postkasse. Registreringen foregår elektronisk i samarbeid med Norsk Senter for Forskningsdata (NSD). Kartleggingen danner grunnlag for en rapport om folkehelsen og folkehelsearbeidet i kommunen.

Din deltagelse gir

 • Bedre livskvalitet i en friskere befolkning. Vi ønsker alle å leve i et land og i en kommune med god folkehelse. Resultater fra LiRe vil brukes som grunnlag for å bedre folkehelsearbeidet i Lier.
 • Gjøre helsetjenestene bedre. Du og din familie vil trenge god helsehjelp når sykdom rammer. Ditt bidrag er med på å øke kvaliteten i helsetjenestene.
 • Fokus på egen helse. Ved å gjennomføre undersøkelsen vil du tenke gjennom hvordan din egen helse er. Bevissthet om egen tilstand er første steg på veien til bedre fysisk og psykisk helse.
 • Noe å være stolt av. Et velfungerende helseregister vil være med på å sette Lier på kartet som en foregangskommune som bryr seg om folkehelsen til sine innbyggere. Du kan være stolt av å delta!

Kontaktperson LiRe er kommuneoverlege Ingrid Bjerring ingrid.bjerring@lier.kommune.no

 Tusen takk for at du deltar!

Svarskjema

Gå inn på denne adressen: https://resp.nsd.no/

Logg inn med BrukerID og Pinkode.  Disse står i brevet du har mottatt elektronisk eller i posten.

Innbygger i Lier men mangler BrukerID og Pinkode? Send en epost med navn og fødselsdato (ikke fødselsnummer – kun dato!) til ingrid.bjerring@lier.kommune.no

Samtykkeskjemaer

Spørsmål og svar

Her legger vi ut spørsmål som har kommet inn på telefon og epost.

 • Er utgiftene knyttet til undersøkelsen på Rikshospitalet dekket?
  • Man får ikke dekket reise til Rikshospitalet, men undersøkelsen er gratis. Hvorvidt man får permisjon med lønn for å delta blir opp til den enkelte arbeidsgiver.
    
 • Lenkene i PDF virker ikke. Hvor finner jeg informasjonen?
  • Vi har fått tilbakemelding om at det er problemer med lenkene til samtykkeskjemaet. Vi beklager dette på det sterkeste. Samtykkeskjemaene kan lastes ned fra siden du er inne på nå (se avsnittet Samtykkeskjemaer).

 • Hvor skal jeg sende samtykkeskjemaet?
  • Samtykkeskjemaet besvares som aller første del av spørreundersøkelsen. Du trenger ikke å sende samtykkeskjemaet noe sted i tillegg.

 • Hvordan kan jeg melde meg til hjerteforskningen på Rikshospitalet?
  • Aller første del av undersøkelsen inneholder spørsmål om samtykke. Du må samtykke til både deltagelse i LiRe og Deltagelse ved Rikshopitalet for å kunne få innkalling fra Rikshospitalet.

 • Hvem får innkallelse fra Rikshospitalet?
  • Hvis du har samtykket kan Rikshospitalet kalle deg inn. Rikshospitalet gjør et utvalg av kandidater som er sammenlignbare med den gruppen av pasienter som de forsker på i de ulike hjerteprosjektene.

 • Må man være frisk for å være med i LiRe?
  • Nei. Alle kan delta i LiRe. Vi ønsker å et best mulig bilde på den voksne befolkningen som helhet. Jo flere som deltar jo bedre resultat får vi. Det betyr at vi ønsker ditt svar uavhengig av alder, om du oppfatter deg som frisk eller syk, om du har god eller dårlig psykisk helse om du er kvinne eller mann, ensom eller sosial.

 • Må man være hjertefrisk for å være med i forskning på Rikshospitalet?
  • Nei. Rikshospitalet trenger en kontrollgruppe som representerer en normal befolkning. En normal befolkning består både av hjertefriske og hjertesyke. Det er derfor ikke noe krav om at man må være hjertefrisk for å delta.

 • Hva er en kontrollgruppe?
  • Rikshospitalet trenger en gruppe mennesker som er sammenlignbare med forskningsgruppen sin. Det kan for eksempel være ca samme alderssammensetning, ca samme kjønnssammensetning, ca like mange røykere, ca like mange overvektige, ca like mange med hjertesykdom i familien. Om du er hjertefrisk eller ikke er ikke et kriterie.

 • Hva slags hjerteforskningsprosjekt på Rikshospitalet er det snakk om?
  • De to første prosjektene som vil benytte seg av kontrollgruppen ser på senskader på hjertet hos pasienter behandlet for henholdsvis testikkelkreft og en type lymfekreft, slik at man kan gi disse gruppene bedre oppfølging. For å kunne vite mer om type senskader og hyppigheten av disse, ønsker man å sammenlikne med en "normalbefolkning". En normalbefolkning er rett og slett et utvalg som representerer folk flest, og består av både hjertefriske og hjertesyke.

 • Må jeg være med på undersøkelsen hos Rikshospitalet?
  • Nei. Man kan delta i LiRe uten å samtykke til at Rikshospitalet får tilgang til dine data. Du får mulighet til dette i aller første del av skjemaet etter at du har fulgt lenken i invitasjonen eller logget deg inn med ID og passord.

 • - Jeg har en pårørende som er syk som ikke klarer å svare på undersøkelsen hva gjør jeg?
  • Dersom man har mulighet til å bistå teknisk til en pårørende som ikke klarer å benytte PC selv er det veldig fint. Alle innbyggernes svar er nyttige for kartleggingen i kommunen. Dersom man har mulighet til dette så er det viktig at man svarer sammen med den det gjelder slik at personen får sjansen til å uttrykke sine egne svar så godt som mulig. Vi har selvsagt forståelse for at ikke alle kan, eller vil, svare på undersøkelsen og det er selvfølgelig helt greit.
 •  - Jeg krysset JA på deltakelse ved Rikshospitalet, men jeg orker ikke reise dit hvis jeg blir kalt inn. Hva gjør jeg?
  • Du har to muligheter.
   • 1.Be om at samtykket til Rikshospitalet slettes. Les om dette i dokumentet «sletterutiner».
   • 2. Vente og se om du blir innkalt. Dersom du blir kalt inn, og ikke ønsker å delta likevel gir du bare beskjed om det når Rikshospitalet tar kontakt.

 • - Jeg vil veldig gjerne være med på hjerteundersøkelsen, kan jeg gjøre noe for å bli valgt ut?
  • Nei. Rikshospitalet gjør et uttrekk fra de deltakerne som har samtykket til undersøkelsen. Det er flere forskningsprosjekter derfor vil deltakerne bli kalt inn i forskjellige puljer.

 • Må jeg møte på Rikshospitalet om jeg blir kalt inn?
  • Nei. Du vil alltid ha mulighet til å trekke samtykket ditt. Du kan si ifra direkte til Rikshospitalet om du blir kalt inn. Du kan også be om at dine data blir slettet. Du kan lese mer om dette i dokumentet «sletterutiner».
Sist oppdatert: 11. april 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?