Kommunal bolig

Gå til

Kontaktinformasjon

Lier kommune, Vedtakskontoret

Brugata 2, 3400 Lier.

Klikk her: Vedtakskontoret for kontaktinfo og søknad.

Kommunal bolig

Innbyggere som på grunn av økonomiske, sosiale og/eller helsemessige forhold trenger ny bolig, kan søke om kommunal bolig.

Lier kommune disponerer omkring 480 boliger. Av av disse er ca 70 kommunalt eid og brukes til utleie, mens ca 410 er privat eiet med kommunal disposposisjonsrett. boligene geografisk spredt i kommunen.

 

Hvem kan søke

 Forutsetninger som må ligge til grunn for at tjenesten skal kunne gis/innvilges

 • Søker må bo eller midlertidig oppholde seg i kommunen.
 • Søknad om bolig med kommunal tildelingsrett skal primært komme fra den hjelpetrengende selv, men kan også komme fra andre ved fullmakt.
 • Dersom søker ikke har samtykkekompetanse, kan søknad komme fra nærmeste pårørende eller hjelpeverge med utvidet mandat, dette skal være dokumentert fra lege/tilsynslege/spesialisthelsetjeneste.
 • Søker har boforhold som kan medføre en forverring av fysisk og/eller psykisk helsetilstand.
 • Søker vil kunne profitere på en mer tilrettelagt bosituasjon, for selv å kunne ivareta hele eller deler av sin egenomsorg.
 • Generell helsetilstand samt en total vurdering av søkers livssituasjon, skal vektlegges ved tildeling av bolig.

 

Tilrettelagte boliger

Tilpasset bolig bidrar til å øke evnen til egenomsorg, og mulighet til å bo i egen bolig ved helsesvikt. Oversikt tilrettelagte boliger hvor kommunen tildeler : (utvalget må dette må kvalitetssikres)

 • Ekelyhagen Borettslag
 • Eikeli Boretslag
 • Alfheim Borettslag
 • Bakerikvartalet Borettslag
 • Hallingstadtunet Borettslag
 • Gifstadbakken
 • SvangliaNedre
 • Morenevei Liertranda 81/92
 • Heggtoppen 13

 

Sist oppdatert: 19. november 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?