Postliste

Elektronisk postliste

Elektronisk postliste vil vise informasjon om post registrert etter 22.09.2014.
I denne visningen presenteres ikke registreringer i personal-, elev- og barnemapper.
Kontakt Dokumentsenteret om du har spørsmål eller har behov for opplysninger om eldre registreringer: postmottak@lier.kommune.no

Postliste

 

Sist oppdatert: 30. november 2015