Aktuelt nå

Gå til

Hva finner du her?

Her finner du info om saker og frister som er aktuelt akkurat nå. Noen større arrangementer vil også trekkes fram. Husk også at Kultur og fritid utgir et eget digitalt nyhetsbrev. Du kan melde deg på her for å få nyhetsbrevet direkte til din epost framover.

Årets frivillighetsmøte 15. oktober

Hver høst inviterer Lier kommune til et dialogmøte der kommunens folkevalgte og ansatte møter representanter for foreningsliv og frivillighet. I år var møtet lagt til 15. oktober kl 18-21 på Haugestad. Oppsummeringen fra møtet finner du her.

Kulturpris og Haugestadstipend 2019

Fristene for å foreslå kandidater til kulturprisen og å søke om Haugestadstipend for 2019 har gått ut. Forslagsfrist for kulturprisen er 1. september. Søknadsfrist for Haugestadstipendet var i år satt til 15. september. Begge vil bli delt ut seinere i høst, etter at vinnerne er avklart.

Vaktskifte ved Lier frivilligsentral

Kathrine Hoem har fra 1. august gått av med pensjon etter mange gode og aktive år som daglig leder ved Lier frivilligsentral. Som ny frivilligkoordinator er Rise cecilie Moe ansatt. Rise har i drøyt et år vært engasjert ved Lier kulturscene, de siste 8 månedene som vikar for daglig leder her. I en overgangsperiode framover vil vi pga. vaktskiftet og kapasitetssituasjonen vår måtte ha en noe redusert oppmerksomhet og tilstedeværelse ved frivilligsentralen, men vi kommer sterkere tilbake. Møter du en stengt dør til frivilligsentralen så kom gjerne opp en etasje til kulturkontoret. Eller ta kontakt via epost frivillig@lier.kommune.no eller sentralbordet 32 22 01 00, som vet hvem som er tilgjengelig til enhver tid.

Ny nettside for bred oversikt over Lieropplevelser

Kultur og fritid har nå lansert en utvidet side på www.lieropplevelser.no . Denne omfatter nå de fleste av de tilbud og opplevelsesmuligheter som finnes i Lier og er særegne og spennende å delta på eller besøke for mange. Sjekk sidene og gi oss gjerne tilbakemelding på hva du synes og hva du savner! Finner du lenker fra www.lier.kommune.no som ikke lenger fungerer, så har vi glemt å få disse oppdatert med ny nettside. Let derfor også på www.lieropplevelser.no - og gi oss gjerne beskjed om feilinformasjonen!

Lierdagene 2019

14.-16. juni blir det Lierdager igjen! Som vanlig med sceneprogram, aktiviteter, boder og koselige møteplasser for liten og stor i Lierbyen, fra Haugestad og Rådhuset i nord til Hegg skole i sør. Planleggingen er i rute, med samarbeidspartnere og spennende artister. Mer info finner du på www.lieropplevelser.no under Lierdagene. Vi sees vel? Sammen skaper vi gode Lieropplevelser!

Tilskuddsportalen åpnes for Liers foreninger!

Lier kommune har nå inngått avtale med Tilskuddsportalen som vil åpne lettere tilgang til oversikt og søknadsmuligheter for Liers lag og foreninger! Det vil bli invitert til kurs for alle interesserte slik at ordningen kan brukes aktivt og føre til utvikling og aktivitet for foreninger og lokalsamfunn. Vi kommer tilbake til dato for slik opplæring.

Utdeling av kulturpris og Haugestadstipend

Mandag 19. november kl 18.00 deles årets kulturpris ut til Siw Sønstebø for mangeårig engasjement som dirigent og inspirator for unge musikkanter. Samtidig deles årets Haugestadstipend ut til tenorsanger Simen Bredesen. Programmet vil gi musikalske smakebiter knyttet til begge prisvinnerne og er åpent for alle. Stedet er Haugestad.

Dialogmøte med frivilligheten

Tirsdag 16. oktober inviterte kommunen til sitt årlige dialogmøte med frivilligheten. Programmet omfattet informasjon om Frivilligbørs som Lier planlegger å gjennomføre vinteren 2019, om mulighetene ved å bruke www.frivillig.no, om kommunens nye utleieportal og om andre saker av felles interesse. Ca 35 møtte fram, og alle har nå fått tilsendt presentasjonene fra møtet som også sendes andre som ber om det.

Noen oppfordringer ble også sendt ut i etterkant av møtet:

1)      Vi oppfordrer nå alle foreninger og frivillige til å ta www.frivillig.no i bruk for rekruttering av flere frivillige eller for å bidra frivillig i forhold til innmeldte oppdrag. Det er i dag veldig få brukere av siden fra Lier, og potensialet ved bruk er stort!

2)      Vi oppfordrer også alle foreninger å forberede seg på den første Frivilligbørsen i Lier tirsdag 19. februar: Hva har/kan dere som dere vil dele med andre? Hva ønsker dere fra andre for å utvikle egne tilbud? Begynn den interne debatten! Mer info vil komme framover!

3)      Vi ønsker innspill og forslag vedr. Lierdagene 2019, og ber flest mulig bruke fem minutter på å besvare denne spørreundersøkelsen: https://docs.google.com/forms/d/1Lq_Tk1cvTfIy25ASesJ5ull7PZ2taz2ikex4fLNy-k0/viewform?ts=5bc62825&edit_requested=true Vi ber om raske svar slik at vi kan ta hensyn til dem i videre planlegging!

Tid for å planlegge høsten

Det finnes et bredt utvalg av aktiviteter, møteplasser og arrangementer som du som liung kan delta på, og nå er tiden inne til å planlegge høsten. Oversikt over foreninger med tilbud finner du her, og oversikt over åpne arrangementer finner du her. Sjekk ellers FB og nettsider for ulike arrangører som Lier kulturscene, Lier bibliotek, BUA Lier og mange flere!

Hva vet du om kulturtjenestene i Lier og hva mener du om oss?

Vi gjennomfører i sommer en befolkningsundersøkelse der vi stiller noen spørsmål som vi ønsker flest mulig svar på - om hvilke tjenester og tilbud du kjenner til, hvilke du bruker og hva du synes om tilbudene. Undersøkelsen finner du her. Den ligger ute til 1. september. Svar nå da vel!

Kulturprisen 2018

Alle kan sende inn forslag til hvem som fortjener Lier kommunes kulturpris i 2018. Forslagsfrist er 1. september. Forslagsskjema og vedtekter finner du her. Det er Grunnskole, barnehage og kulturutvalget som bestemmer hvem som får årets kulturpris. Kulturprisen deles ut i løpet av høsten på et egnet arrangement. - Tidligere kulturprisvinnere finner du her.

Åpent møte om Engersand forsamlingshus

Lier kommune inviterer til dialogmøte i huset mandag 11. juni kl 18.00. Hvordan bør huset driftes? Hva bør stedet brukes til?
Les mer om bakgrunnen for møtet her.

St.Hallvards verdier på dagsorden

Lier kommune ved Lier bibliotek og Kultur og fritid inviterer til åpent møte om St.Hallvard torsdag 3. mai kl 18.00 på hovedbiblioteket. Det blir innledninger om St.Hallvardhistorien, om verdier og etikk og om kulturens mulighet til å dokumentere, formidle og utdype verdier og samfunnsutfordringer. Har du en prosjektide du ønsker å diskutere eller dele så er dette anledningen til å komme med den. De tre beste prosjektene kan hente tilskudd til realisering allerede på møtet! Invitasjonen med program finner du her.

Lierdagene - neste gang i 2019

Datoer for de neste Lierdagene er helgen 14.-16. juni. Sett av dagene i kalenderen og begynn gjerne å planlegge!

Åpent møte om kulturminnevern

Lier kommune vedtok i 2015 «Vern gjennom bruk – en temaplan for fysiske kulturminner og kulturmiljøer i Lier». Målet med planen er å sikre god forvaltning av våre kulturminner og miljøer. Dette forutsetter at mange bidrar, både grunneiere, offentlige myndigheter og historisk interesserte. Et tiltak i planen er derfor å møtes for å kunne informere hverandre og drøfte utfordringer og muligheter som er knyttet til ivaretakelsen av kulturminner og kulturmiljøer.

Tirsdag 10. april kl 18.30 inviterer derfor Lier kommune i samarbeid med Buskerud fylkeskommune til et åpent møte på Haugestad. Her vil Buskerud fylkeskommune og Lier kommune orientere om nylige vedtatte planer og hvilke oppfølgingstiltak som er gjennomført eller under arbeid. Leidulf Mydland fra samfunnsavdelingen hos Riksantikvaren vil holde et innlegg/foredrag.

Det vil  også bli lagt til rette for spørsmålsrunde, diskusjoner og innspill. - Vi håper på en nyttig og hyggelig kveld, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Mye som skjer i Lier

Hold deg orientert via Hva skjer i Lier og de mange facebooksidene som finnes. Noen aktuelle å nevne nå: BUA Lier, UKM Lier, Lieropplevelser, Lier kulturscene, Lier bibliotek, Lier kulturskole, Lier kommune... Søk deg fram og lik disse facebook-sidene, så holder du deg godt oppdatert framover!

Foreningsinformasjon og åpne arrangementer

Februar-april er årsmøtetider. Husk å oppdatere foreningsinformasjonen i foreningslisten vår. Da gjør vi det lettere for interesserte å ta kontakt, og alle henvendelser kommer til riktig mottaker.

Husk også at alle åpne arrangementer der du ønsker besøk, bør legges ut under Hva skjer i Lier. Da får vi en fin samlet oversikt! Kommunen vil i løpet av april/mai lansere oppgraderte hjemmesider, og her vil oversikten over registrerte arrangementer blir veldig lett synlige allerede på forsiden, så nå bør motivasjonen for å legge inn arrangementer og møter her øke betraktelig!

Vårens søknadsfrister 2018

Første søknadsfrist er 15. mars. Da må du søke dersom du ønsker fast trenings/øvelsestid i kommunens lokaler.
Så kommer søknadsfristen 15. april. Dette er søknadsfrist for driftstilskudd - til foreningslivet (barn og unge, men untak for idrettslag) og til private idrettsanlegg.

Handlingsprogrammet 2018-21

Handlingsprogrammet fastsetter mål og tiltak, og gir økonomiske rammer for tjenester og tilbud i fireårsperioden. Fra 2018 gjelder nye utleiepriser for bruk av kommunale lokaler. Fortsatt er det gratis for lokale foreninger med tilbud for barn og unge mandag-fredag. Men all betalt leie går nå over fra dagspriser til timepriser. Prisene finner du her.

Mange politiske saker behandlet høsten 2017

I november behandlet grunnskole, barnehage og kulturutvalget en sak om ivaretakelse og bevaring av Haugstua som kulturminne. I desember behandlet kommunestyret en ska om kulturminnevern 2017 - med oppfølging og status for temaplanen for fysiske kulturminner og kulturmiljøer fra 2015, men også med nye prorsjekter og prioriteringer innenfor kulturminnevernet. Du finner begge sakene via siden vår om lokalhistorie og kulturminnevern.

I desember behandlet kommunestyret også strategiplanen For kropp og sjel, som opprinnelig ble vedtatt i 2013, men som nå var ønsket revidert. Her kan du lese strategiplanen slik den ser ut etter kommunestyrets behandling.

I desember vedtok også kommunestyret Anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-22. Her finner du vedtatt plan.

Kulturkveld med prisutdelinger

Torsdag 30. november ble årets kulturpris og årets Haugestadstipend delt ut. Kulturprisen gikk til Ragne og Rolf Sommerseth for deres arbeid med Lierskogen kulturkirke. Haugestadstipendet gikk til den unge musikeren, bassisten, komponisten og improvisatoren Håkon Norby Bjørgo.

Utkast til oppdatert strategiplan for kultur, idrett og friluftsliv

I 2013 vedtok kommunestyret "For kropp og sjel" - en melding om kultur, idrett og friluftsliv i Lier 2013-25, som i realiteten har fungert som en strategiplan. Nå foreligger en oppdatert strategiplan for 2017-25. Denne legges ut for eventuelle innspill fram til mandag 30. oktober, slik at den kan ferdigbehandles i desember. Den er sendt ut til foreninger vi har oppdatert kontaktinformasjon til, og det blir informert om den på årets frivillighetsmøte på Haugestad tirsdag 17. oktober kl 18.00.

Her kan du lese utkastet. Vi ønsker særlig innspill mht hvordan status og utfordringer beskrives i kapitel 3 og til strategiene og prioriteringsforslagene i kapitel 4 og 5. Innspill sendes postmottak@lier.kommune.no

Høring: Anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-22

Utvalget for grunnskole, barnehage og kultur i Lier kommune har i møtet 26 september vedtatt å legge ut Anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018 -2022 til offentlig høring i fire uker, se vedlagt politiske sak og selve anleggsplanen. Dersom spørsmål så ta kontakt med Ingrid Buck kollega Kristoffer Øverland.
Vi ber om innspill til planen senest mandag 30 oktober kl. 10. Innspill sendes postmottak@lier.kommune.no

Her kan du lese Anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018 -2022

Les den politiske saken

Mer informasjon om sammenhengen mellom planer

Frivillighetsmøtet 2017

Årets frivillighetsmøte arrangeres tirsdag 17. oktober kl 18.00 på Haugestad. Invitasjon er sendt ut til foreningene i Lier. Dette er et årlig møte der Kultur og fritid inviterer foreninger, enkeltfrivillige og folkevalgte, og selv møter med flere fra kommuneadministrasjonen som har et særlig forhold til frivilligheten. Møtet er åpent for alle.

Møtets hensikt er både å informere, inspirere/gi påfyll, gi anledning til å knytte kontakter, til dialog/debatt og mulige innspill fra frivilligheten. Møtet har forankring i kommunens strategiplan for kultur, idrett og friluftsliv som ble vedtatt i 2013 og også i den frivillighetspolitiske plattformen som ble vedtatt i vinter, men fellesmøter og samhandling/samskaping mellom frivilligheten og kommunen har lange og gode tradisjoner i Lier.

Møteinvitasjon med program finner du her.

Utvidet mulighet for bruk av kommunale utleielokaler

Tirsdag 20. juni vedtok kommunestyret å utvide lokale lag og foreningers mulighet til å trene/øve og leie seg inn i kommunale flerbrukslokaler. Nå løper ordinær fast trening/øvelser uforstyrret også i høst- og vinterferien, og det er mulig å søke om bruk av lokalene også i skolenes øvrige ferier. I tillegg åpnes for mulig fast trening i helgene. Les den politiske saken med vedtak her.

Lierdagene 2017 er historie - neste Lierdager blir i 2019

Lierdagene ble arrangert helgen 9.-11. juni. Vi takker alle for glade og innholdsrike dager, med sceneinnslag, aktiviteter, boder, tilbud og god festivalstemning! Tilbakemeldingene fra dere som deltok og som var publikum er overveiende svært positive, noe vi er veldig glade for.

Lierdagene arrangeres annen hvert år. To år går fort! Neste gang vi møtes for glade og fargerike Lierdager blir på forsommeren 2019. Siden de to første helgene i juni er uaktuelle pga. Kristi himmelfartsdag og pinse, så er alternative helger for Lierdagene 24.-26. mai eller 14.-16. juni. Vi bestemmer hvilken helg vi vil benytte i løpet av høsten 2017. Har du synspunkter så kom gjerne med dem: Hva taler for og mot de to alternative helgene? Send dine innspill til ingeborg.rivelsrud@lier.kommune.no.

Mye frivillighetsinnsats i Lier

Lier kommune er imponert over all den viktige innsatsen og den store bredden i engasjement og aktiviteter som finnes i foreningsliv og via enkeltfrivillige i Liersamfunnet. Kommunen har nå vedtatt en frivillighetspolitisk plattform og noen prioriterte områder for økt samarbeid mellom kommunen og frivilligheten. Du kan lese saken og plattformen her.

Nytt nyhetsbrev for kulturinteresserte

Fra 2017 vil Kultur og fritid utgi digitale nyhetsbrev om mye av det som rører seg innenfor det omfattende kulturlivet i Lier, inkludert idrett, friluftsliv, aktiviteter, arrangementer, søknadsfrister mm. Du kan melde deg på her for å få nyhetsbrevet direkte til din epost framover.  

UKM 2017

Nok en gang planlegges UKM i Lier! Dette er en kulturmønstring av ungdom og for ungdom! Påmeldingsfristen har nå gått ut. Selve arrangementet går over to dager - fredag 17. mars og lørdag 18. mars på Lier kulturscene. Les mer på https://www.facebook.com/Lier-UKM-festival-174161115945482/?fref=ts

BUA Lier åpnet 18. desember

Du finner selve BUA bak Hegg gamle skole i Lierbyen, for tiden fullt av ski, skøyter, snowboard, isbor og fiskeutstyr, lavvo, bålpanne, fatbike og mye mer egnet til vinteraktivitet - seinere fylt opp med idretts- og friluftslivsutstyr for andre sesonger. For store og små, gratis for alle! Les mer her: https://www.bua.io/bua-lier/ eller https://www.facebook.com/bualier/?fref=ts

Kulturpris og Haugestadstipend 2016

Tirsdag 15. november deles årets Haugestadstipend ut til den svært lovende klassiske pianisten Håvard Ringsevjen. Samtidig mottar Henrik Trømborg og Mari Lysenstøen kommunens kulturpris for sitt brennende engasjement og viktige rolle i hhv. Tranby skolekorps og Høvik og Lier skolekorps. Utdelingene foretas av ordfører Gunn Cecilie Ringdal. Arrangementet er lagt til Lier kulturscene og vil også omfatte flere musikalske innslag fra både Håvard Ringsevjen og de to korpsene. En fin kulturkveld åpen for alle - med start kl 18.30. Velkommen!

Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-21

Nå starter arbeidet med å lage en plan for anleggsutvikling og aktivitetsprioriteringer for de nærmeste årene. Planen skal bl.a. sikre nødvendig grunnlag for å kunne søke om spillemidler til anleggsutvikling.

Som grunnlag for den endelige planen trenger vi å få oversikt over behovene og utviklingsønskene i kommunen. For å komme i gang med arbeidet inviteres til to åpne møter:
- Tirsdag 15. november kl 18-20 på Haugestad er temaet "framtidens idrettsanlegg"
- Tirsdag 22. november kl 18-20 på møterommet til Kultur og fritid i 2. etasje i Fosskvartalet, ved siden av biblioteket i Lierbyen, er temaet "fremtidens friluftslivsanlegg og aktiviteter"

Velkommen! Har du spørsmål - kontakt idretts- og friluftsrådgiver Ingrid Buck - ingrid.buck@lier.kommune.no

Ikke trykt kulturkalender fra 2017

Kultur og fritid har besluttet ikke å utgi halvårlige samlede kulturkalendre i trykt format. Grunnene er flere, bla. at kalenderen er ferskvare og fort blir utdatert ved at mange fine arrangementer ikke kom med. Fristene har ofte kommet for kjapt på mange foreninger. Dessuten ønsker vi økt fokus på den digitale kalenderen under Hva skjer i Lier, en kalender som skal kunne være oppdatert og lett suppleres fortløpende, og der alle arrangører selv lett kan legge inn egne arrangementer. Vi vil fra kommunens side også bruke denne mer aktivt som utgangspunkt for jevnligere markedsføring gjennom ulike kanaler.

Lier kommunes frivillighetspolitikk!

Lier kommune skal utforme en samlet frivillighetspolitisk plattform og drøfte samspill og samarbeid mellom kommunen og foreninger og frivillige. Disse utkastene  har vært ute for innspill fra foreninger og frivillige:

- Utkast til frivillighetspolitisk plattform
- Skisse til politisk sak

Saken kommer til politisk behandling på nyåret.

Kulturkalender for høsten 2016

Lier kommune gir ut en halvårlig kulturkalender - med program for Lier kulturscene og åpne arrangementer arrangert andre steder i Lier. Kalenderen for andre halvår 2016 er ferdig nå. Du finner den utlagt på biblioteket, servicetorget, kulturscenen og flere andre steder - også her i digital form.

Handlingsprogram med mange kulturoppdrag

Tirsdag 15. desember vedtok kommunestyret handlingsprogram for 2016-19. For kulturtjenestene ligger det inne økte forventninger og noe økte driftsrammer, bl.a. knyttet til drift av kulturskolen og kulturscenen, barnefattigdomssatsing, samarbeid med foreninger og frivillige særlig mht. barn/ungdom og flyktninger, markering av 300-års jubileum for slaget ved Gjellebekk skanse og drift av nye kunstgressbaner og andre uteanlegg. Biblioteket fikk investeringsmidler til meråpne biblioteker, dvs. mulighet for å låne bøker utenom betjent åpningstid.

Frivillighet i fokus som oppfølging av "For kropp og sjel" 2015

Lier kommunestyret vedtok høsten 2013 en strategiplan for kultur, idrett og friluftsliv for 2013-2025  som fikk overskriften "For kropp og sjel". Hvert år lages en oppfølgingsrapport knyttet til denne. Som et samarbeidsprosjekt i 2016 skal vi jobbe sammen - frivillige, folevalgte og administrasjon - for å utvikle Liers frivillighetspolitikk, kanskje i retning av en felles frivillighetsplattform eller en tydeligere og mer konkret samarbeidsoversikt som gjør at vi letter kan nå felles mål og tilrettelegge for en fortsatt bred og aktiv frivillig sektor.

Temaplan for fysiske kulturminner og kulturmiljøer vedtatt

Mandag 14. desember vedtok kommunestyret Liers temaplan for fysiske kulturminner og kulturmiljøer, som en strategisk plan med en konkret handlingsplan for dette temaområdet. Formålet med planen er å øke kunnskapen om hvilke kulturminner og kulturmiljøer som finnes i Lier, og derved kan sikre at vi framover i større grad kan ta hensyn til vår viktigste kulturarv i en fortsatt utvikling av Liersamfunnet.

Les gjerne:
Planen slik den ble vedtatt.
Saksutredning med vedtak.

For oversiktens skyld så har vi her laget en snarvei til selve handlingsplanen som er en del av planen.
Registrerte kulturminner og kulturmiljøer er også lagt inn på kommunens kartverk. Du må aktivere kartet ved å "be om" å få med kulturminner på oversikten.

Lier - Årets friluftslivskommune!

1. desember 2015 ble det klart at Lier ble kåret til Årets friluftslivskommune 2015! Vi fikk prisen pga. langvarig og bred satsing på friluftsliv, men ikke minst pga omfattende samarbeid med foreninger og frivillige som derved også har bidratt til at prisen ble tildelt nettopp Lier.

Prisen forplikter, og Lier vil fortsatt sette friluftslivet høyt på prioriteringslisten, som del av Liers grønne identitet og kjennetegn.

Sist oppdatert: 28. oktober 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?