Detaljregulering for Apothekernes laboratorium vest

Kommunestyret har i møte 17. juni 2014, sak 37/2014, vedtatt detaljregulering for Apothekernes laboratorium vest.

Planen omfatter sørvestre del av næringsområdet på Gjellebekk, og er regulert til lager- og kontorformål.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 7. august 2014.

Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Det gjøres oppmerksom på at det er framsatt krav om lovlighetskontroll på vedtaket, etter kommuneloven § 59.

Dokumenter:

 

Sist oppdatert: 07. april 2015