Detaljregulering for Båhusveien

Kommunestyret har i møte 10. oktober 2017, vedtatt detaljregulering for Båhusveien. Planen omfatter et område mellom Båhusveien og Kirkelina, og er regulert til boligformål i form av rekkehus og tomannsboliger.

Kommunen retter opp plankart og bestemmelser i henhold til kommunestyrets vedtak og registrer vedtatt plan i kommunens planregister.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker. Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

Saksfremlegg med vedtak

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Oppdatert støyrapport

Sist oppdatert: 18. oktober 2017