Detaljregulering for del av Lyngås grustak

Detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Kommunestyret har i møte 20. mai 2014, sak 28/2014, vedtatt detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon.

Planen omfatter nordre del av Lyngås grustak, ved Lyngåsbanen, og området foreslås regulert til renovasjonsanlegg.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker.

Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Dokumenter:

 

Sist oppdatert: 26. juni 2015