Detaljregulering for Ekeberg - vedtatt plan

Kommunestyret har i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 i møte 17. juni 2014, vedtatt detaljregulering for Ekeberg sak 39/2014.
Planen omfatter forslag til et boligområde med eneboligtomter og konsentrert småhusbebyggelse i forlengelsen av boligbebyggelsen i Bøveien på Lierskogen.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 7. august.

Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

Sist oppdatert: 07. april 2015