Detaljregulering for gartneritomt Linnesstranda

Kommunestyret har i møte 16. juni 2015, sak 46/2015, vedtatt detaljregulering for gartneritomt - Linnesstranda.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 20. august. Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Saksutredning med vedlegg:

SLUTTBEHANDLING I PLANUTVALGET 14. april 2015

NY SLUTTBEHANDLING I PLANUTVALGET OG KOMMUNESTYRET 16. juni 2015

Sist oppdatert: 25. juni 2015