Detaljregulering for Gravdalberget Bb1 Sør

 

 

Kommunestyret har i møte 22. november 2016, vedtatt detaljregulering for Gravdalberget Bb1 Sør. Planen legger til rette for boligbebyggels.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker.

Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

Saksutredning

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Revidert støyrapport

Sist oppdatert: 10. mars 2017