Detaljregulering for Kjellstadkrysset øst

Kommunestyret har i møte 16. juni 2015, sak 45/2015, vedtatt detaljregulering for Kjellstadkrysset Øst.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 20. august. Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Saksutredning med vedlegg:

Sist oppdatert: 25. juni 2015