Detaljregulering for Lierbyen sentrum, felt B14 og BFK2

Kommunestyret har i møte 14. april 2015, sak 21/2015, vedtatt detaljregulering for Lierbyen sentrum, felt B14 og BFK2. Planen omfatter arealer nordøst i Lierbyen sentrum, mellom Hegsbroveien og Lierelva, og området er regulert til bolig, forretning og kontor.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 14. mai. Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Saksutredning med vedlegg:

 

Sist oppdatert: 17. april 2015