Detaljregulering for Utsikten Myraløkka

Kommunestyret har i møte 3. november 2015, vedtatt detaljregulering med for Utsikten Myraløkka. Planen legger tilrette for boliger med tilhørende infrastruktur, samt hensyn til omgivelsene.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker.

Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Saksutredning

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

 

Sist oppdatert: 05. november 2015