Detaljregulering for oppfylling av Guttebakksvingen, fv. 285

Kommunestyret har i møte 12.02.2019, vedtatt detaljregulering for oppfylling av Guttebakksvingen, fv. 285. Planen omfatter arealer ved Guttebakksvingen på Ringeriksveien. Hensikten med planen er å rette ut veien på dette strekket, og legge til rette for nytt landbruksareal.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker. Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

Kommunen retter opp plankart og bestemmelser i henhold til kommunestyrets vedtak og registrer vedtatt plan i kommunens planregister.

Sist oppdatert: 14. februar 2019