Detaljregulering for utfylling i sjø - Gilhusbukta

Kommunestyret har i møte 3. mars 2015, sak 12/2015, vedtatt detaljregulering for utfylling i sjø - Gilhusbukta.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 30. april. Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Saksutredning med vedlegg:

Sist oppdatert: 07. april 2015