Ved slike hendelser anbefales abonnentene å gjøre følgende;

  • Å tappe seg opp nødvendig vann før stenging
  • Unngå bruk av vann generelt, varmtvann og oppvask-/vaskemaskiner og annet
  • Tapp godt ut med kaldtvann når vannet kommer tilbake
  • Rengjør siler og kraner

Her kan du sjekke ditt telefonnummer mot din gateadresse:

https://www.servicevarsling.no/Auth.aspx

UMS henter informasjon om telefonnumre fra tilgjengelige registre. Du kan enkelt korrige selv og du vil motta en pinkode på din telefon.

 

 

footer bakgrunn