Brua i Hegsbroveien er åpnet igjen!

For å sikre at brua er sikker og i god stand jobber vi med vedlikehold. Når vi er ferdig vil den være sikker og god for mange år fremover, samt gi en trygg og god passering. Brua (rød ring) er derfor nå stengt for biler i inntil to uker grunnet vedlikehold og utskifting av brulager. I den forbindelse er det etablert en midlertidig adkomst for beboerne på innsiden langs gangveien og ut på Ringeriksveien (blå hel strek).

Det henstilles til gående og syklende om å benytte del av Haskollveien og gangveien derfra til Hegsbroveien (blå prikker). Dette er skiltet. Det blir værende veivakter ved gangveien på morgenen og ettermiddagen for å sikre skolebarna ved skolestart og -slutt.

Brua forventes åpnet i ny drakt for trafikk senest uke 48.

Det er viktig for oss at vedlikeholdet gjennomføres på en god måte, og dessverre vil det i en kort periode bli noe begrenset fremkommelighet. Når brua er ferdig blir det heldigvis lenge til neste gang vi må gjøre noe her.

footer bakgrunn