Ny renseløsning Lier nord

Bakgrunn

Lier kommune har vedtatt gjennom nye strengere rensekrav for utslipp i sårbare resipienter (utløp for renset avløpsvann) og å utfase Sylling og Tronstad Renseanlegg til fordel for kun et felles renseanlegg (RA) i Lier nord.

Mål

Målet er å samle alle nye og gamle abonnenter til et felles oppgradert renseanlegg på Sjåstad. 

Tidsperioder:

Fase 1: 2020 – 2026 Prosjektet har en tidsperiode frem til slutten av 2026 der alt  avløp i Sylling nord samles i Sjåstad RA. 

Fase 2: 2027 – 2042 Overføre alt avløpsvann fra Lier nord til ny, helhetlig renseløsning i Lier sør (se prosjekt «Ny renseløsning Lier sør»).

Utfordringer gjennom Prosjektering/utføringsfasen

Prosjektet planlegger å oppgradere/legge nye vann- og avløpsrør mellom Sylling og Tronstad, samt videreføre og etablere nye linjer mellom Tronstad å Sjåstad.

Sylling og Tronstad renseanlegg vil gjennom denne perioden bli erstattet med pumpe-kapasitet for å videreføre avløpsvann til nye Sjåstad RA.

Konsekvenser for deg som innbygger

Det vil ikke få umiddelbare konsekvenser for deg som innbygger i perioden frem til 2026 da det vil foregå en planlegging og prosjektering i denne perioden. I utførselsfasen vil det medføre noen begrensede utfordringer langs deler av den valgte traséen som kan medføre noe nedsatt fremkommelighet.

footer bakgrunn