Sanering Engersand

Bakgrunn

  • Prosjektet er et kommunalt forbedringstiltak som koordineres med arbeidene som gjøres i forbindelse med utbyggingen av Engersand Syd området.
  • Vann-, avløp- og stikkledninger oppgraderes og eiendommer som ikke er tilknyttet det kommunale vann- og avløpsnettet blir tilknyttet. Kommunale veier og veibelysning oppgraderes samtidig.
  • Prosjektet omfatter også oppgradering av brann- slukkevannsforsyningen i området.

Mål

  • Sanering av eksisterende kommunale vann- og avløpsinstallasjoner innenfor prosjektområdet.
  • Avløpet overføres til Linnes avløpsanlegg og slukkevannsforsyningen oppgraderes.
  • Oppfylle Lier kommunes forpliktelser overfor utbyggerne.

Tidsperiode

Fase 1 – hovedtrasser:

  • Arbeidene i utføringsfasen startet høsten 2018. Ved utgangen av 2019 var VA ledningene i  hovedtraseen Røykenveien - Furusetveien driftsklar med ny veioppbygging. Asfalteringen av veiene var påbegynt. Resterende hovedtraseer og en trykkøkningstasjon for vann er bygget ferdig ved utgangen av mars 2020.

Fase 2 - private stikkledninger og ferdigstillelse:

  • Tilknytning av private stikkledninger har pågått fortløpende og det er sendt varsel om pålegg til aktuelle husstander. Fristen for utførelse er 1. juni 2020.
  • Istandsetting, veilys og asfaltering vil fortsette våren 2020. Tilknytning av private stikkledninger forventes å være avsluttet før ferien 2020.
  • Utviklingen av den pågående pandemien kan påvirke fremdriften.

Utfordringer gjennom utføringsfasen

Anleggesarbeider i et området med etablert bebyggelse er utfordrende.

Konsekvenser for deg som innbygger

Arbeidene som gjenstår er ikke like plasskrevende og omfattende som tidligere, og blir også utført med maskiner som er fysisk mindre. Noe tidvis redusert fremkommelighet må påregnes. Vi beklager eventuelle ulemper.

Prosjektområdet

 

 
Eiendommer innenfor prosjektområdet:

Furuset-, Siporex-, Engersand-, Bergli-, Mørkveien,  og deler av  Øvre Lahell - Røykenveien.

Se her for oppdatering:

Oppdatering Engersand.pdf

footer bakgrunn