Sanering Nøste – informasjonsbrev nr. 11

Status og fremdrift

Vi har tidligere informert om at prosjektering og utførelse av arbeidene i Nøsteveien og området rundt krever et nært samarbeide med veieier Viken Fylkeskommune (VFK). VFK deltar nå i prosjekteringen og arbeidet som tidligere er gjort av Statens Vegvesen videreføres.

Prosjektet har i tett dialog med VFK utarbeidet kostnadsoverslag for den delen av anlegget VFK skal dekke. Kostnadsoverslaget er brukt som grunnlag i VFKs arbeid med nytt handlingsprogram fra 2022-2025. Endelig handlingsprogram og finansiering blir vedtatt i desember 2021.

Prosjekteringen av øvrige deler i prosjektområdet og arbeidene med grunneieravtaler fortsetter for fullt.

Forutsatt tilstrekkelig finansiering forventer vi at utførelsesfasen kan starte i 2. eller 3. kvartal 2022

Prosjektorganisasjon og informasjon

AFRY er ansvarlig for detaljprosjekteringen.

Plan og Eiendom AS  er ansvarlig for grunneieravtaler.

Kontaktperson er: Eirik Gran – mobil 958 17 189 eller e-post eirik@planogeiendom.no.

Stein Holo er prosjektets prosjektleder.

Kontaktinformasjon: Stein Holo – mobil 913 33 722 eller e-post stein.holo@lier.kommune.no

Ta kontakt dersom tidlige informasjonsbrev ønskes oversendt.

Sanering Nøste luftbilde.JPG

 

 

 

footer bakgrunn