Kriseberedskap

Gå til

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon ved alvorlige hendelser i Lier

Kriseberedskap i Lier kommune

Kriseledelsen i Lier kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.
Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med kommunens beredskapsplaner. 
 
Kommunen har et beredskapsråd som ledes av ordføreren. Beredskapsrådet består av interne og eksterne aktører i beredskapsarbeidet som brannvesen, politi, frivillige organisasjoner, representanter for vei, vann, avløp og kommunens ledelse.

Kommunal kriseledelse

Ved en større hendelse vil det normalt settes krisestab.

Sentral/strategisk kriseledelse trer sammen på kriseleders beslutning. Medlemmer er

  • rådmannen (kriseleder)
  • ordfører
  • kommunalsjef(er)
  • kommunikasjonssjef
  • kommuneoverlege
  • beredskapsleder
  • Eventuelt representanter for nødetatene og andre aktuelle instanser

Kriseledelsens funksjon er å ha myndighet og kunnskaper til å kunne ta raske og viktige beslutninger i en krisesituasjon. Personer i kriseledelsen vil parallelt være ledere i sine faste funksjoner i kommunen, men skal kunne komme sammen for å koordinere krisehåndteringen.

Tilfluktsrom: Kommunen har ett offentlig tilfluktsrom - det er på Lierbyen skole. Nye bygg har ikke krav om tilfluktsrom. Mange eldre bygg har tilfluktsrom beregnet på de som oppholder seg i bygget.

Vakttelefoner/nødnummer:

Brannvesen: 110

Politi: 112

Ambulanse: 113

Legevakt: 116 117

Psykososialt kriseteam mobiliseres via politi og legevakt i saker der de vurderer det nødvendig.

Sist oppdatert: 27. august 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?