Planlagte politiske aktiviteter - 2020

Her finner du oversikt over sentrale saker som er planlagt til politisk behandling i løpet av 2020.

Gå til

Januar

Elevundersøkelsen
Evaluering "trivselsassistenter på institusjon sommeren 2019"

Melding behandles i HOV

Sluttbehandling reguleringsplan for Øvre Lianvei

Sak behandles i UMP

Folkehelsestrategien - Handlingsdel

Behandles i samtlige utvalg

Planutvidelse Fjordbyen, KPU

Behandles i formannskapet

Oppdatert temakart. Hjortvilttrekk Lier

Behandles i LU og UMP

 

Februar

Leve hele livet, en "eldrereform"

Melding behandles i HOV, formannskap og kommunestyre

Handlingsplan velferdsteknologi

Melding behandles i HOV

Evaluering kommunal bostøtte

Sak behandles i HOV

Folkehelsestrategien - Handlingsdel

Behandles i kommunestyret

Sluttbehandling reguleringsplan for Øvre Lianvei

Sak behandles i kommunestyret

Standard ad. tjenester for personer med funksjonsnedsettelse

Sak behandles i HOV, formannskapet og kommunestyret

 

Mars

Førstegangsbehandling av Reguleringsplan for Årkvislaveien

Behandles i UMP

Nasjonale prøver
Menn i skolen
Rapport fra vurderingsgruppe for tjenestetilbud for personer med funksjonsnedsettelse

Melding behandles i HOV

Velferdsteknologi, status og handlingsplan

Melding behandles i HOV og kommunestyre

Barnehagebehovsplan
Årsmelding Folkehelsearbeidet for 2019

Behandles i samtlige utvalg og kommunestyret

Åpning av Terminalen fra Gilhus

Behandles i UMP

Finansiering av infrastruktur i Fjordbyen, modellvalg

Behandles i formannskap og kommunestyre

Førstegangsbehandling av reguleringsplan for Strandveien senter

Behandles i UMP

Strategi Grønn mobilitet

Behandles i UMP og kommunestyret

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årkvislaveien

Behandles i UMP

Fremtidig organisering av Alier AS

Behandles i kommunestyret

April

Tilstandsrapport for Lierskolen
Støtte til brukerorganisasjoner innen pyskisk helse og rus

Sak behandles i HOV

Videre bruk av Liertun

Sak behandles i HOV

Skolebehovsplan
Sluttbehandling av reguleringsplan Sylling Ysteri

Behandles i UMP

Førstegangsbehandling av reguleringsplan for Toverud

Behandles i UMP

Planstrategi

Behandles i alle utvalg

Mai

Evaluering dagens struktur på institusjonstjenester i kommunen

Melding behandles i HOV

Evaluering kommunale retningslinjer for tildeling av bolig

Sak behandles i HOV

Ruspolitisk handlingsplan, rullering av dagens plan

Melding behandles i HOV, formannskap og kommunestyre

Nasjonalt prosjekt - Akson - En innbygger, en journal

Sak behandles i HOV og kommunestyre

Gråsoneveier
Sluttbehandling av reguleringsplan Sylling Ysteri

Behandles i kommunestyret

Planstrategi

Behandles i kommunestyret

Matjordplan - høring

Behandles i UMP

Veisalting rundt Damtjern

Behandles i UMP

Årsrapport og regnskap 2019 -  Lier kommune

Behandles i kommunestyret

Årsrapport og regnskap 2019 - Lier Eiendomsselskap KF

Behandles i kommunstyret

Finansrapport 2019 - Lier kommune

Behandles i kommunestyret

Årsrapport 2019 fra Skatteoppkreveren i Lier kommune

Behandles i kommunestyret

 

Juni

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årkvislaveien

Behandles i kommunestyret

Handlingsplan mikroplast og annen plastforuensing - høring

Behandles i LU og UMP

1. tertialrapport 

Behandles i kommunestyret

Sist oppdatert: 05. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?