Planlagte politiske aktiviteter - 2021

Her finner du oversikt over sentrale saker som er planlagt til politisk behandling i løpet av 2021. Siden oppdateres fortløpende.

Gå til

Januar

Forslag høringssvar skoleskyss

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett

Skolebehovsplan: skoletomt på Reistad

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

Skolebehovsplan: bygging av skole i Fjordbyen

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

Presisering av skolekretsgrenser Nordal

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

Alternative kommunikasjonsformer som valgfag

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

Samlokalisering av Helsetjenesten barn og unge og barnevernet

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

Februar

Debatthefte 101 - KS spør

Formannskap og kommunestyret

Mandat eierstrategi DRBV

Eierutvalg, formannskap og kommunestyret

Oppstart av planprosess frivillighetspolitikk

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett

Motorferdsel på Holsfjorden

Miljø- og planutvalget

Ny anleggsplan - status/evaluering og planprogram

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett

Lierdagene 2021 ved Ingeborg Rivelsrud. Mål: avklart ambisjon og opplegg

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett

Mars

100-årsmarkering for første vinterolympiade 1924 - 2024

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og formannskap

Sluttbehandling Sylling ysteri og Bolstadgården

Utvalget for miljø og plan og kommunestyret

Barnehagebehovsplan

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

Forskrift om godtgjøring av folkevalgte i Lier

Formannskap og kommunestyret

April

1. gangs beh. Egge massedeponi

Utvalget for miljø og plan

Mai

Juni

Ravineplan

Utvalget for miljø og plan og kommunestyret

1. gangsbehandling Linnes hovedrenseanlegg

Utvalget for miljø og plan

Første tertialrapport - Lier kommune

Alle hovedutvalg og kommunestyret

Første tertialrapport - Lier Eiendom KF

Eierutvalg, formannskap og kommunestyret

Første tertialrapport - Lier VVA KF

Miljø- og planutvalget, eierutvalg, formannskap og kommunestyret

Finansrapport første tertial - Lier kommune

Formannskap og kommunestyret

IKS - årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og eventuelt eiermelding

Eierutvalg, formannskap og kommunestyret

LE KF - Valg av styrerepresentanter og fastsetting av styrehonorar

Eierutvalg, valgkomité og kommunestyret

LVVA KF - Valg av styrerepresentanter og fastsetting av styrehonorar

Eierutvalg, valgkomité og kommunestyret

Melding: skolehager i Lier

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett

Årsrapport og regnskap 2020 - Lier kommune

Alle hovedutvalg og kommunestyret

August

1. gangsbehandling Haugerudbråtan

Utvalget for miljø og plan

September

Handlingsprogram 2022 - 2025 for Lier kommune - innstilling

Formannskapet

Oktober

Kvalitetsplan kulturskolen

Oppvekst-, kultur og idrettsutvalget og kommunestyret

November

Andre tertialrapport - LVVA KF

Utvalget for miljø og plan, eierutvalget, formannskapet og kommunestyret

Læringsundersøkelse effekten av koronaskole

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

Handlingsprogram 2022 - 2025 for Lier kommune - tilleggsinnstilling

Formannskap

Eiermelding - resultat av Lier kommunes eierskap 2020

Eierutvalg, formannskap og kommunestyret

Finansrapport andre tertial - Lier kommune

Formannskap og kommunestyret

Andre tertialrapport - Lier kommune

Alle hovedutvalg og kommunestyret

Andre tertialrapport - Lier Eiendom KF

Eierutvalg, formannskap og kommunestyret

Andre tertialrapport - Lier VVA KF

Miljø- og planutvalget, eierutvalg, formannskap og kommunestyret

Desember

Handlingsprogram 2022 - 2025 for Lier kommune - sluttbehandling

Kommunestyret

Felles kvalitetsplan barnehage og skole

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 02. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?