Planlagte politiske aktiviteter - 2020

Her finner du oversikt over sentrale saker som er planlagt til politisk behandling i løpet av 2020.

Gå til

Januar

Nasjonale prøver
Barnehagebehovsplan
Evaluering "trivselsassistenter på institusjon sommeren 2019"

Melding behandles i HOV

Standard ad. tjenester for personer med funksjonsnedsettelse

Sak behandles i HOV, formannskapet og kommunestyret

 

Februar

Leve hele livet, en "eldrereform"

Melding behandles i HOV, formannskap og kommunestyre

Status velferdsteknologi

Melding behandles i HOV

Evaluering kommunal bostøtte

Sak behandles i HOV

 

Mars

Elevundersøkelsen
Menn i skolen
Rapport fra vurderingsgruppe for tjenestetilbud for personer med funksjonsnedsettelse

Melding behandles i HOV

Nasjonalt prosjekt - Akson - En innbygger, en journal

Sak behandles i HOV og kommunestyre

Velferdsteknologi, status og handlingsplan

Melding behandles i HOV og kommunestyre

April

Tilstandsrapport for Lierskolen
Evaluering kommunale retningslinjer for tildeling av bolig

Sak behandles i HOV

Støtte til brukerorganisasjoner innen pyskisk helse og rus

Sak behandles i HOV

Videre bruk av Liertun

Sak behandles i HOV

Mai

Evaluering dagens struktur på institusjonstjenester i kommunen

Melding behandles i HOV

Ruspolitisk handlingsplan, rullering av dagens plan

Melding behandles i HOV, formannskap og kommunestyre

Gråsoneveier

 

Sist oppdatert: 22. november 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?