Planlagte politiske saker - 2019

Her finner du oversikt over sentrale saker som er planlagt til politisk behandling i løpet av 2019.

Gå til

Mars

Saker:
(Trykk på saken for mere info)

Tildeling av barnehageplasser

Saken behandles i: GBK-utvalget

Sikkerheten rundt Eiksetra

Saken behandles i: GBK-utvalget

Ipad-kontrakt mellom hjem og skole

Saken behandles i: GBK-utvalget

Mobilfri skole

Saken behandles i: GBK-utvalget

Elevundersøkelsen og mobbetall:

Saken behandles i: GBK-utvalget

Årsrapport Sunne og aktive liunger:

Saken behandles i: GBK-utvalget

Eierskapspolitikk

Saken behandles i: Formannskap og kommunestyre

Avvikling av legevakten

Saken behandles i: Helse, sosial og omsorgsutvalget, formannskap og kommunestyre

Det kommunale plansystemet

Saken behandles i: Planutvalget, miljøutvalget, helse, sosial og omsorgsutvalget GBK-utvalget og formannskapet

Trafikksikkerhetsplanen 2017-2020 – Status for 2018 og planer for 2019.  

Saken behandles i: Miljøutvalget 13.mars.

Ny driftsavtale for Eiksetra

Saken behandles i: GBK-utvalget og formannskapet

Økt inntjening for Lier kulturscene

Saken behandles i: GBK-utvalget

Mai

Retningslinjer for samhandling - LEKF og Lier kommune

Saken behandles i: Formannskap og kommunestyre

Folkevalgtes arbeidsvilkår
Barnehagebehovsanalyse:

Saken behandles i: GBK-utvalget

Trafikksikkerheten Høvik skole:

Saken behandles i: GBK-utvalget

Kommuneplanens samfunnsdel:

Saken behandles i: Formannskapet og kommunestyret

Strategi Lierbyen 2030

Saken behandles i: Formannskapet

Sak om Fritidskontakter/fritidsveiledere

Saken behandles i: GBK/HSO

Ungdomsråd
Ivaretakelse av Haugstua

Saken behandles i: GBK-utvalget og formannskapet

Avtale vedr. utvikling og bruk av Huseby kulturmiljø

Saken behandles i: GBK-utvalget og formannskapet

Juni

Styreveileder

Saken behandles i: Formannskap og kommunestyre

Tilstandsrapporten for lierskolen:

Saken behandles i: GBK-utvalget

Kulturprosjektet

Saken behandles i: GBK-utvalget

Prosjekt Briskebyhallen

Saken behandles i: GBK-utvalget og formannskapet

September

Skolebehovsplan:

Saken behandles i: GBK-utvalget og kommunestyret 

 

November

Skolebehovsplan

 

Desember

Saksoversikt:

Politisk aktivitetsplan desember.jpg

 

 

Aktivitetsplan 2020

Aktivitetsplan 2020

 

 

Sist oppdatert: 18. november 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?