Referat 3.november 2015

Folkemøter om frivillighet, arbeidet med fjordbyen og de unges kommunestyremøte var noe av det ordføreren orienterte om 3. november.

Referat 3.november 2015

  • Generalforsamlinger og representantskapsmøter
  • To folkemøter om frivillighet
  • Fire folkemøter om kommunereformen
  • Jevnlige møter med Drammen, Svelvik, Hurum og Røyken om kommunereformen. Her inviteres også varaordfører Brynhild Heitmann(KRF) og opposisjonsleder Tonje Evju (AP)
  • Fjordbyen – møter og prosesser
  • Trafikksituasjonen i Joseph Kellers vei
  • Buskerudbyen, møte for alle formannskapene i medlemskommunene
  • Møte med fylkesmannen om kommunereformen
  • De unges kommunestyre
Sist oppdatert: 08. desember 2015