Ordførerens infokvarter 23. mai 2017

Her er temaene ordfører Gunn Cecilie Ringdal tok opp i sitt informasjonskvarter under kommunestyremøtet:

  • Deltakelse på representantskapsmøter og generalforsamlinger i våre hel- og deleide selskaper
  • Rfd melder i sitt representantskapsmøte om at det leveres mindre avfall og at avfallet er bedre sortert enn tidligere. Ny miljøstasjon i Lier fungerer bra.
  • Møte i ATM-utvalget og ATM-rådet i Buskerudbyen
  • Samling med fylkesmannen og tilstandsrapport lagt på nettsiden
  • Minner om Lierdagene som arrangeres 9. – 11. juni.

Her kan du se video fra infokvarteret:

Sist oppdatert: 03. januar 2018