Ordførerens informasjonskvarter 12. desember 2017

Her er hovedpunktene i ordførerens informasjonskvarter fra desembermøtet: 

  • Representantskapsmøter i RfD IKS og VIVA IKS
  • Havnerådsmøte
  • Møte med regionveisjef, ordførere i Røyken og Hurum i tillegg til Buskerud fylkeskommune om Rv23.

Se video: 

 

Sist oppdatert: 03. januar 2018