Ordførerens informasjonskvarter 12.12.16

Ordføreren informerte kommunestyret om stort og smått fra agendaen siden forrige møte.

Her er hovedpunktene i ordførerens informasjonskvarter:

  • Politimesteren anbefaler i sin innstilling at Lier lensmannskontor skal bestå.
  • Representantskapsmøte i RfD, med omvisning i Den Magiske Fabrikken.
  • Havnerådsmøte i Drammen Havn.
  • Beredskapsøvelse på Høvik skole, hvor politi, Sivilforsvar, Røde Kors og Sanitetskvinnene deltok som involverte aktører.
  • Møte i planstyret for Lier og Drammen om videre samarbeid for utvikling av Fjordbyen.
  • Lier er tatt opp i Drammensregionen (tidl. D5-samarbeidet).
  • Planprogrammet for Rv23, Linnes – E18 legges ut til offentlig ettersyn over nyttår, hvor Lier kommunes vedtak i programmet er ivaretatt.
  • Tenning av julegraner og andre arrangementer i kommunen gjennom flere helger.

Her kan du se video av informasjonskvarteret:

Sist oppdatert: 13. desember 2016