Ordførerens informasjonskvarter 20. juni

Her kan du se hva ordføreren informerte kommunestyret om under ordførerens informasjonskvarter.

Her er temaene fra ordførerens informasjonskvarter i stikkordform:

* Region Vestviken besluttet oppløst

* Fjordkonferansen, med tema Lierstranda, Gullaug og Engersand

* Generalforsamling i Eidos AS

* Møte med fylkesmannen om utskipningshavn for tømmer

* VIVA-konferansen

* Møter i Vestregionen 15.06.17 i Lier

* Lierdagene 2017

* Sommerutstilling Bygdetunet

Her kan du se videopptak fra informasjonskvarteret:

Sist oppdatert: 22. juni 2017