Ordførerens informasjonskvarter 27. november 2018

Her er hovedpunktene i ordførerens informasjonkvarter, formidlet i kommunestyremøtet 27. november:

 

  • Det har vært avholdt 3 folkemøter i forbindelse med høring av kommuneplanen
  • Representantskap i DRBV
  • Representantskap i Glitrevannverket
  • Seminar for eierorganet
  • Avholdt siste møte i styringsgruppen for organisering – Sak 67
  • Styringsgruppe for regional plan for tømmerterminalen
  • Møte med fylkesmann i Oslo Viken – Valgerd Svarstad Haugland
  • De Unges kommunestyre

Se informasjonskvarteret på video her

Sist oppdatert: 28. november 2018