Ordførerens informasjonskvarter 6. mars 2018

Ordførerens infokvarter:

  • Arbeid med Buskerudbyen (jfr. Sak nr. 15)
  • Ekstraordinært møte i representantskapet i VIVA IKS
  • Statens vegvesens orientering om RV 23 i kommuneplanutvalget 25.02.2018

Her kan du se opptak fra infokvarteret

Sist oppdatert: 14. november 2018